Chociaż te grupy zwierząt nie są lubiana przez wszystkich, niektórzy nawet się nimi brzydzą, to ja uważam je za bardzo ciekawe i fascynujące.

Problem jaki mam z nimi (głównie z płazami), to poprawne oznaczanie gatunków 😐

  • 🔴 - bardzo rzadki
  • 🟠 - rzadki
  • 🔷 - prawd. ucieknier z niewoli
  • 🟡 - umiarkowanie pospolity
  • 🟢 - pospolity
  • 🟤 - bardzo pospolity
Zdjęcie Gatunek Nazwa łacińska Pierwsza obserwacja Rzadkość PL
tarentola murowa (Tarentola mauritanica) tarentola murowa Tarentola mauritanica 26-09-2021 🚫
żółw błotny (Emys orbicularis) żółw błotny Emys orbicularis 03-06-2021 🟠
kumak nizinny Bombina bombina 29-05-2021 🟡
żaba moczarowa (Rana arvalis) ♂ żaba moczarowa Rana arvalis 10-04-2021 🟤
ropucha szara (Bufo bufo) ropucha szara Bufo bufo 10-04-2021 🟤
salamandra plamista (Salamandra salamandra) salamandra plamista Salamandra salamandra 20-09-2020 🟡
padalec (Anguis fragilis) padalec zwyczajny Anguis fragilis 16-08-2020 🟢
zwinka (Lacerta agilis) jaszczurka zwinka Lacerta agilis 11-08-2020 🟤
zaskroniec (Natrix natrix) zaskroniec zwyczajny Natrix natrix 28-06-2020 🟤
żaba zielona Pelophylax kl. esculentus / lessonae) żaba zielona Pelophylax kl. esculentus / lessonae 23-04-2020 🟤
żmija zygzakowata (Vipera berus) żmija zygzakowata żmija zygzakowata 02-05-2019 🟡
zaskroniec rybołów Natrix tessellata 08-08-2017 🚫
Zdjęcie Gatunek Nazwa łacińska Pierwsza obserwacja Rzadkość PL